Vandaag heeft het Gerecht van Eerste Aanleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie de beslissingen van de Raad van de Europese Unie, waarbij de plaatsing van de Liberation Tigers of Tamil Eelam op de Europese terrorismelijst werd gehandhaafd, nietig verklaard.

Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft geoordeeld dat de Raad zijn besluiten om de LTTE op de EU terrorismelijst te handhaven, onvoldoende heeft onderbouwd. De Raad had zich gebaseerd op een beslissing van derde land India, zonder te verifiëren of er is voldaan aan de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming, zoals dat op EU-niveau wordt gewaarborgd.

Daarnaast heeft het Gerecht de wijze waarop de Raad haar beslissing heeft gemotiveerd afgekeurd. Het EU-plaatsingssysteem is een tweeledig systeem, waarbij de Raad zijn beslissingen moet baseren op nationale beslissingen van EU Lidstaten met een deugdelijke feitelijke grondslag. De Raad heeft dat niet gedaan, maar heeft dat systeem omgedraaid door, onder verwijzing naar artikelen uit de pers en het internet, te proberen een eigen feitelijke grondslag te bieden in plaats van zich te baseren op nationale beslissingen uit EU Lidstaten.

Het is nog niet bekend of de Raad van de Europese Unie in hoger beroep zal gaan bij het Europese Hof van Justitie.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Marieke van Eik en/of Tamara Buruma.

De uitspraak is online beschikbaar (hier).

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.