Advocate Liesbeth Zegveld zal dit jaar de Amsterdamse dekenprijs krijgen. De Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft daartoe besloten als blijk van bijzondere waardering voor de wijze waarop zij haar praktijk uitoefent.

De Amsterdamse Dekenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een advocaat die zich in het afgelopen jaar in het bijzonder heeft onderscheiden. In het verleden werd de prijs onder meer toegekend aan advocaten Britta Böhler, Floris Bannier en Rob Hamerslag, maar bijvoorbeeld ook aan de Syrische mensenrechtenadvocaat Muhanad Al-Hassani.

De prijs zal tijdens de jaarvergadering van de Orde op 20 maart 2014 worden uitgereikt.

Lees hier het persbericht van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Toegevoegd d.d. 20 maart 2014:
Lees hier de toespraak van mr. P.N. van Regteren Altena, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.