Op 11 november 2014 heeft de Pre-Trial Chamber van het Internationaal Strafhof (ICC) enkele onderdelen van de aanklachten tegen de heren Bemba, Kilolo, Mangenda, Babala en Arido bevestigd.

Zij worden door de aanklager bij het ICC beschuldigd van het plegen van ‘misdrijven tegen de rechtspleging’ in de zaak tegen de heer Bemba (artikel 70 Statuut ICC).

Advocaat Göran Sluiter staat de heer Arido bij. Hij beschouwt de beslissing als een stap in de goede richting: 'De Pre-Trial Chamber verwerpt de aanklacht tegen mijn cliënt betreffende de vervalsing van documenten en de aanklacht van medeplegen, namelijk dat de heer Arido zou hebben deelgenomen aan een gemeenschappelijk plan om de heer Bemba in het hoofdgeding te verdedigen door het plegen van misdrijven tegen de rechtspleging. De Pre-Trial Chamber verwees ook naar de vermeende betrokkenheid van de heer Arido als 'geringer'. Toch zijn we teleurgesteld dat de aanklacht van het onrechtmatig beïnvloeden van vier getuigen is bevestigd. Er is onvoldoende bewijs om dit te ondersteunen. '

Afhankelijk van het beroep tegen de beslissing van de Pre-Trial Chamber en de uitkomst van deze procedure zal de heer Arido nu worden berecht door de Trial Chamber.

De beslissing van de Pre-Trial Chamber is hier te vinden (alleen beschikbaar in het Engels).

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.