Op 26 februari 2014 hebben advocaten Marieke van Eik en Tamara Buruma, tezamen met Victor Koppe, ten behoeve van hun cliënt, de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), voor het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie bepleit dat de Europese Raad ten onrechte de LLTE heeft aangemerkt als een terroristische organisatie.

Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Europe Commissie intervenieerden en kozen de kant van de Raad.

De hoorzitting zag met name op de vraag of het antiterrorisme sanctieregime van toepassing was ten tijde van een toestand van gewapend conflict, of de Raad kon uitgaan van de nationale beslissingen van het Verenigd Koninkrijk en India waar een en ander mede op gebaseerd was, en of de Raad de LTTE op de terrorismelijst kon handhaven ondanks de militaire capitulatie van de LTTE in 2009.

Vele sympathisanten waren in de zittingszaal aanwezig waarmee het belang van de door het Gerecht van Eerste Aanleg te nemen beslissing werd onderstreept. De beslissing wordt na 6 maanden verwacht.

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.