In een artikel geplubliceerd op iLawyer schrijft Göran Sluiter dat de voortdurende detentie bij het Internationaal Strafhof (ICC) sinds 2011 van zijn cliënten, drie Congolese getuigen bij het ICC die asiel in Nederland hebben aangevraagd, het niveau van de absurditeit heeft bereikt en onmiddelijke aandacht vereist.

De drie Congolezen hebben in 2011 asiel aangevraagd in Nederland nadat zij hadden getuigd voor het ICC in de zaken Katanga en Ngudjolo. Hun asielaanvragen hebben complexe juridische procedures teweeg gebracht, zowel bij het ICC als bij de Nederlandse vreemdelingenrechter en civiele rechter.

Zij worden bijgestaan door advocaten Göran Sluiter, Marieke van Eik en Flip Schüller.

Klik hier voor het artikel (alleen Engels).

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.