Op 14 januari 2014 deed de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag uitspraak in een kort geding tegen het Europees Octrooi Bureau (‘EOB’) dat door de centrale vakbondsunie van het Europees Octrooibureau (‘SUEPO’) en de Haagse afdeling daarvan (‘VEOB Den Haag’) was aangespannen. Inzet van de procedure was enerzijds de verwezenlijking van het internationaal erkende recht van de vakbonden om in collectieve onderhandelingen te kunnen treden met de EOB. Dat recht was hen tot dan toe ontzegd. Anderzijds werd de schorsing gevorderd van de nieuwe stakingsregels die met ingang van 1 juli 2013 waren ingevoerd door het EOB. Deze regels beperkten de uitoefening van het internationaal erkend stakingsrecht namelijk aanzienlijk. Het EOB had zich onder meer op het standpunt gesteld dat de voorzieningenrechter niet bevoegd was om van de vordering kennis te nemen omdat de organisatie immuniteit van jurisdictie toekomt. Dat verweer werd echter door de voorzieningenrechter verworpen.

De vakbonden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld, Christiaan Oberman (extern) en Brechtje Vossenberg.

Lees hier het persbericht.

Bijlage

Uitspraak voorzieningenrechter d.d. 14 januari 2014

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.