Op 20 januari heeft de hoger beroepskamer van het Internationaal Strafhof (ICC) beslist dat de detentie van drie Congolese getuigen direct moet worden opgeheven en dat de Nederlandse staat verder verantwoordelijk is voor de afhandeling van hun asielaanvraag. De getuigen worden bijgestaan door advocaten Flip Schüller en Göran Sluiter.

Lees hier het persbericht.

Bijlage

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.