Op 14 maart 2014 vond op Zuid-Sulawesi een bijeenkomst plaats met weduwen van standrechtelijke executies gepleegd door Nederlandse soldaten. Zij waren in grote getale aanwezig om met advocate Liesbeth Zegveld en medewerkers van de Stichting K.U.K.B. te spreken over de misdrijven en rechtsherstel.

bijeenkomst weduwen zuid sulawesi lz

Liesbeth Zegveld en advocate Brechtje Vossenberg staan op dit moment meerdere weduwen en andere slachtoffers van deze misdrijven bij.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.