Nabestaanden van Srebrenica hebben een beklag ex. artikel 12 Sv ingediend bij het gerechtshof Arnhem.

Het beklag richt zich tegen de beslissing van het openbaar ministerie van 7 maart 2013, om géén strafrechtelijk onderzoek en vervolging in te stellen tegen de leiding van Dutchbat III wegens genocide, oorlogsmisdrijven en moord, begaan bij de val van de Srebrenica-enclave in juli 1995. Op 5 juli 2010 deden Hasan Nuhanović en de familie Mustafić aangifte wegens het overdragen van hun familieleden aan de Bonisch-Servische vijand.

De nabestaanden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Göran Sluiter.

Lees hier het persbericht.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.