Administratieve rechter van de Verenigde Naties (UNAJ), Rechter Downing, stelt vast dat administratieve autoriteiten van het Cambodja Tribunaal in strijd hebben gehandeld met het recht op effectieve verdediging. De zaak werd aanhangig gemaakt gemaakt door Göran Sluiter en Mom Luch, de advocaten van een van de verdachten in Case 004.

Lees hier het persbericht (in het Engels).

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.