De rechtbank Den Haag heeft op 30 januari 2013 bepaald dat Shell een schadevergoeding moet betalen voor olielekkages in het dorp Ikot Ada Udo, Nigeria, ook al zouden deze zijn veroorzaakt door sabotage. In twee andere gevallen wees de rechtbank aansprakelijkheid van Shell van de hand. De eisers worden bijgestaan door advocate Channa Samkalden.

Lees hier een samenvatting van de uitspraak.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.