De directeur van Sea Shepherd Nederland is vandaag en morgen de toegang geweigerd door het Internationaal Gerechtshof de openbare zitting bij te wonen in de zaak Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), ondanks een eerdere schriftelijke toezegging van het Hof.

Lees hier het persbericht.

Sea Shepherd Nederland wordt bijgestaan door Liesbeth Zegveld.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.