De Sea Shepherd Conservation Society doet voor de tweede keer aangifte bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie tegen de schipper Tomoyuki Ogawa en de bemanning van de Nisshin Maru, het moederschip van de Japanse walvisvaartvloot.

De Nisshin Maru heeft zich schuldig gemaakt aan zeeroof, geweld tegen de bemanning van een zeeschip met gevaar voor de veilige vaart en het vernielen van schepen van Sea Shepherd, alle drie strafbare feiten op grond van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

Lees hier het persbericht.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.