Op 14 december 2012 dienden advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg een herzieningsverzoek in namens Indië-weigeraars Jan Maassen en Johannes van Luyn. Het arrest werd eind 2013 in vakblad Nederlandse Jurisprudentie (NJ) gepubliceerd, samen met een kritische noot van prof. T.M. Schalken waarin met name de motivering van de Hoge Raad bij zijn afwijzing van het verzoek wordt gehekeld (NJ 2013/548).

Hoewel de Hoge Raad het herzieningsverzoek uiteindelijk afwees, nam hij wel vrij uitzonderlijk een overweging op waarin hij zegt dat het aan de wetgever en politiek is om stappen te ondernemen:

"Indien en voor zover een dergelijke wijziging van opvatting leidt tot een maatschappelijk voldoende breed gedragen wens dat de gevolgen van een dergelijke veroordeling worden geredresseerd, is het niet aan de herzieningsrechter, maar aan de politieke en wetgevende organen te beoordelen of, en zo ja op welke wijze aan die wens kan worden tegemoetgekomen." (r.o 3.4)

Zie hier de publicatie in de NJ.

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.