De rechtbank in Lelystad heeft vandaag alle verdachten in een groot visfraudeonderzoek vrijgesproken. De terechtstaande bedrijven en personen werden ervan verdacht valsheid in geschrifte te hebben gepleegd door yellowfinsole, rocksole en schar als schol te verkopen. Volgens de rechtbank hadden zij echter niet het oogmerk hun klanten te misleiden.

Michiel Pestman en Tamara Buruma, advocaten bij Böhler Advocaten, stonden twee groepen verdachten bij. In hun pleidooi hadden zij uitvoerig aangegeven waarom de vis als schol verkocht mocht worden, althans waarom cliënten daarvan uitgingen. Bovendien legden zij aan de hand van de transparante administratie, de prijzen en de huidige verhouding met afnemers uit dat de professionele afnemers wisten welke vis zij geleverd kregen en dat cliënten nooit bedoelden hun afnemers te misleiden. Daar is de rechtbank nu in meegegaan.

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.

Voor een artikel over de zaak zie hier en hier.

Voor een verslag van Omroep Flevoland zie hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.