De (inter)nationale advocaten van een verdachte in de vierde zaak bij het Rode Khmer Tribunaal ('Case 004') doen een oproep aan de (inter)nationale onderzoeksrechters om direct stappen te ondernemen om de fair trial rechten van hun cliënt te waarborgen, en de gelijke behandeling te garanderen ten opzichte van andere partijen betrokken bij deze zaak, door de verdachte onmiddellijk toegang te geven tot het zaaksdossier. De verdachte wordt bijgestaan door advocaten Göran Sluiter, Mom Luch en Richard Rogers.

Lees het persbericht van de advocaten in het Engels en in Khmer.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.