Advocaat Michiel Pestman heeft namens Alhassan Aacuk een klacht ingediend tegen de AIVD over onrechtmatig handelen van de dienst jegens hem.

Aacuk is gedetineerd in Marokko en zegt door de Marokkaanse inlichtingendienst te worden gemarteld. Hierbij zou de Marokkaanse dienst samenwerken met de AIVD.

Klik hier voor een artikel hierover in de pers.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.