Vandaag verscheen in de Volkskrant een interview met advocaat Michiel Pestman waarin hij het onderwerp van Nederlandse Syriëgangers vanuit een strafrechtelijke perspectief bespreekt.

“Die jihad is absoluut niet strafbaar. In Syrië is sprake van een gewapend conflict en jihadisten voegen zich in Syrië bij een partij in dat conflict. Dat is niet strafbaar. In oktober 2011 heeft de rechter bepaald dat Tamil Tijgers die in Sri Lanka vochten geen terroristen zijn, want ze namen deel aan een gewapend conflict. Gewapende conflicten en terrorisme sluiten elkaar uit. Dus ook Syriëgangers zijn in beginsel geen terroristen.”

Lees hier het hele interview.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.