Op 1 maart jl. werd Yvonne Basebya door de rechtbank Den Haag vrijgesproken van een vijftal feiten die samenhingen met de Rwandese genocide (1994), maar veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf voor opruiing. Het hiertegen ingestelde hoger beroep is vandaag ingetrokken.

Yvonne Basebya is het niet eens met de veroordeling. Haar onschuld is voortdurend bepleit en zij blijft hierin volharden. De reden voor intrekking is gelegen in de persoonlijke omstandigheden van cliënte; het doorzetten van het hoger beroep zou voor haar en haar familie een te zware belasting opleveren.

Yvonne Basebya werd bijgestaan door advocaten Victor Koppe, Tamara Buruma en Göran Sluiter.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.