"Het is spijtig dat Afrikaanse staten geen vertrouwen meer hebben in het Internationaal Strafhof. Het Strafhof beschermt slachtoffers van de zwaarste misdaden denkbaar en waakt over de mensenrechten".

Dit zei Göran Sluiter tijdens een conferentie in Senegal over het Internationaal Strafhof, Afrika en Senegal. De conferentie staat in het teken staat van groeiend ongenoegen van sommige Afrikaanse staten en de Afrikaanse Unie over het Strafhof. Er is kritiek dat het Strafhof te veel nadruk legt op de vervolging van Afrikaanse politici.

Lees het persbericht hier (alleen in het Frans).

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.