Advocaten, onder wie Göran Sluiter, van een verdachte in Case 004 bij het Cambodja Tribunaal (ECCC) wijzen er op dat vanwege financiele problemen, het recht op een eerlijk proces niet meer gegarandeerd kan worden. Zij roepen op tot het toekennen van voldoende financiële middelen aan de verdediging, en als dat niet mogelijk is, tot beëindiging van het onderzoek.

Lees hier het persbericht in Engels, en hier in Khmer.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.