Böhler advocaten staat ook op de bres voor rechtsbijstand aan de niet-rijken.

131111 demonstratie rechtbank amsterdam

Zie ook:

NJ Blog: Marq Wijngaarden & Mies Westerveld: 'Asielbeleid en rechtshulp: het is nog erger', 7 oktober 2013
Trouw: Channa Samkalden: 'Rechtshulp is een vorm van beschaving', 9 november 2013
NRC: Interview met o.m. Marq Wijngaarden: 'Advocaat doet het niet voor 210 euro', d.d. 13 november 2013

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.