Yvonne Basebya is in beroep gegaan tegen haar veroordeling door de rechtbank Den Haag van 1 maart jl. voor opruiing tot genocide.

De rechtbank is in het vonnis ten onrechte voorbijgegaan aan de vele ontlastende getuigen. Ook is belangrijke jurisprudentie van het Rwanda tribunaal inzake de aanloop tot de genocide en de juridische kwalificatie opruiing tot genocide onjuist toegepast.

Het vonnis is hier te vinden.

Basebya wordt bijgestaan door Victor Koppe, Tamara Buruma en Göran Sluiter

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.