De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad in zijn conclusie van 3 mei 2013 geadviseerd het cassatieberoep van de Staat der Nederlanden in wat bekend staat als de 'Srebrenica-zaak' te verwerpen. De voorlopige datum voor de uitspraak is gesteld op 6 september 2013.

De 'Srebrenica zaak' betreft twee zaken die in 2002 aanhangig zijn gemaakt door de nabestaanden van drie moslimmannen die door Bosnisch-Servische troepen onder commando van Ratko Mladić werden gedood. Het betrof Rizo Mustafić, als elektricien werkzaam voor Dutchbat, en twee familieleden van Husan Nuhanović, een tolk voor Dutchbat. De moslimmannen werden door het Nederlandse bataljon van de basis gestuurd bij de val van de Srebrenica enclave in 1995.

Op 5 juli 2011 bepaalde het Gerechtshof Den Haag dat de Staat aansprakelijk was voor de dood van deze mannen; tegen deze uitspraken ging de Staat in cassatie.

De nabestaanden worden bijgestaan door Liesbeth Zegveld.

Lees hier het persbericht van de Hoge Raad der Nederlanden.

Bijlagen

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.