De advocaat van Alexander Dolmatov, Marq Wijngaarden, heeft vandaag de staatssecretaris van veiligheid en justitie gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden van Alexander.

Dit met verwijzing naar een rapport van de Nationale Ombudsman en rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waaruit blijkt dat er grote praktische en juridische bezwaren zijn tegen onderzoek door de bij Alexanders overlijden betrokken overheidsdiensten zelf.

Het verzoek bevat daarnaast vier pagina's met vragen van Alexanders moeder, waarvan zij vraagt die bij het onderzoek te betrekken en in de rapporten te beantwoorden.

Lees hier het verzoek.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.