De zitting in het kort geding dat door advocaten Ursula Weitzel en Marq Wijngaarden is aangespannen namens de demonstranten in tentenkamp Wij zijn hier! vindt vanmiddag om 15:00 uur plaats op de rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 220).

Voorafgaand aan deze zitting zal om 13:30 uur een descente (schouw) plaatsvinden bij het tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam Osdorp.

Lees hier het pleidooi.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.