Op zondag 18 november jl. hebben demonstraten van Wij zijn hier!, die demonstreren en verblijven in het ‘tentenkamp’ aan de Notweg in Amsterdam Osdorp, een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van de burgemeester van 16 november jl. De burgemeester had besloten dat de demonstratie en het verblijf vanaf vrijdag 23 november a.s. beëindigd moet worden.

Lees hier het persbericht.

Bijlagen

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.