Gisterenmiddag besloot het Gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse zakenman Frans van Anraat een bedrag van Euro 540.000,- aan wederrechtelijk verkregen voordeel moet terugbetalen aan de Staat. Het Hof acht het bewezen dat Van Anraat dit geld verdiende door het leveren van grondstoffen (chemicaliën) voor gifgas aan Saddam Hussein in de jaren ‘80.

Advocate Liesbeth Zegveld vertegenwoordigt in een civiele procedure een groep van 17 slachtoffers van de gifgasaanvallen in Irak. De slachtoffers willen dat Van Anraat hen elk Euro 25.000,- betaalt voor het letsel dat ze als gevolg van de gifgasaanvallen hebben opgelopen. De slachtoffers hopen dat het openbaar ministerie in het licht van deze veroordeling de zoekactie naar het geld dat Van Anraat heeft verdiend met de leveringen zal voortzetten, en zij hier uiteindelijk mee kunnen worden betaald.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.