De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft de Nederlandse staat opgedragen zich naar het Internationaal Strafhof (ISH) bereid te verklaren drie Congolese getuigen over te nemen en daartoe met het ISH in overleg te treden. In een kort geding hadden de advocaten van de Congolezen, Channa Samkalden en Göran Sluiter, de rechter daartoe verzocht. De advocaten zijn verheugd dat er eindelijk een einde lijkt te zijn gekomen aan de uitzichtloze situatie van de mannen.

Lees hier het persbericht.

Bijlagen

  • Vonnis d.d. 26 september 2012

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.