Het gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van met name Somalische vluchtelingengezinnen deugt niet, zegt Corrien Ullersma vandaag in een interview met Trouw naar aanleiding van haar reis naar Ethiopië waar zij samen met Vluchtelingenwerk en Defence for Children procedures van deze gezinnen bijwoonde. Het vanaf 2009 sterk aangescherpte beleid, waarbij tegenwoordig 90% van de aanvragen wordt afgewezen, leidt tot schending van het recht op gezinshereniging van partners en kinderen. Kinderen worden daardoor soms jarenlang van hun ouders gescheiden als gevolg van onzorgvuldige procedures.

Bijlagen

  • Trouw | 'Ieder kind wordt als leugen behandeld', p. 1 en p. 2 (25 mei 2012)
Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.