De internationale (reserve) onderzoeksrechter bij het Cambodja Tribunaal, Laurent Kasper-Ansermet, kondigt zijn ontslag aan en doet een boekje open over de wijze waarop zijn onderzoek door de Cambodjaanse regering is gefrustreerd.

Lees hier het officiële bericht met de titel 'Note of the International Reserve Co-Investigating Judge to the Parties on the Egregious Dysfunctions within the ECCC Impeding the Proper Conduct of Investigations in Cases 003 and 004' dat op 21 maart 2012 werd gepubliceerd (beschikbaar in Engels).

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.