Jan Maassen (1929) en Johannes van Luyn (1925) weigerden in 1949 respectievelijk 1946 om principiële redenen naar het toenmalig Nederlands-Indië te gaan om daar mee te doen aan de zogenoemde ‘politionele acties’; daarvoor werden zij begin jaren '50 door het Hoog Militair Gerechtshof veroordeeld.

Advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg dienden vandaag namens deze Indië-weigeraars bij de Hoge Raad der Nederlanden een verzoek in om die veroordelingen te herzien.

Lees hier het persbericht.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.