Vanochtend hebben Michiel Pestman en Andrew Ianuzzi van het Nuon Chea verdedigingsteam bij het Rode Khmertribunaal een beroepschrift ingediend bij de Officier van Justitie van de Rechtbank in Phnom Penh. Het hoger beroep is ingesteld in reactie op het officiële besluit van de openbare aanklager om de aangifte die op 24 oktober 2011 was ingediend tegen ondermeer Premier Hun Sen niet in behandeling te nemen.

Lees het persbericht (in Engels).

Bijlage

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.