Göran Sluiter werd vandaag aangesteld als internationale advocaat van een van de verdachten genoemd in de ‘Third Introductory Submission’ welke op 7 september 2009 door de internationale aanklager werd ingediend bij de onderzoeksrechters van het Cambodja Tribunaal (in Engels: Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia). Voornoemd document maakt deel uit van het dossier van ‘Case 004’. De identiteit van de verdachten uit de ‘Third Introductory Statement’ blijft vertrouwelijk.

Lees hier het persbericht van het Cambodja Tribunaal.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.