Vanochtend heeft het Nuon Chea verdedigingsteam een derde wrakingsverzoek ingediend tegen Silvia Cartwright, internationale rechter van eerste kamer van gerecht (in Engels: Trial Chamber). Het verzoek werd ingediend in reactie op recente uitlatingen van Cartwright ter zitting alsook tegen de Nieuw Zeelandse pers. In beide gevallen is er sprake van daadwerkelijke vooringenomenheid jegens Nuon Chea; subsidiair zou een redelijke, goed geïnformeerde waarnemer haar onpartijdigheid in twijfel kunnen trekken.

De eerdere wrakingsverzoeken werden afgewezen.

Bijlage (in Engels)

Wrakingsverzoek met betrekking tot rechter Silvia Cartwright d.d. 14 februari 2012

Zie ook:

Wrakingsverzoek met betrekking tot gehele rechtbank d.d. 24 februari 2011
Beslissing van 23 maart 2011
Wrakingsverzoek met betrekking tot rechter Silvia Cartwright d.d. 21 november 2011
Beslissing van 2 december 2011

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.