Het politiekorps Zuid-Holland-Zuid heeft belangrijke onderdelen van de klacht die drie personen indienden naar aanleiding van hun onrechtmatige aanhouding bij de intocht van Sinterklaas vorig jaar niet beantwoord. Op 19 september 2012 hebben de klagers de burgemeester verzocht de klacht te beoordelen. De klagers worden bijgestaan door advocate Tamara Buruma.

Lees hier het persbericht.

Bijlagen

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.