De kunstenaars die tijdens de intocht van Sinterklaas in Dordrecht op 12 november 2011 met disproportioneel geweld werden aangehouden voor het dragen van T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’ hebben vandaag via hun advocaat Tamara Buruma een formele klacht ingediend over het politieoptreden. De klacht ziet naast de onrechtmatige aanhouding en het disproportionele geweld ook op de behandeling op het politiebureau zelf.

Lees hier het persbericht.

Bijlage

Klacht d.d. 23 februari 2012

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.