Twee Afghaanse minderjarigen hebben een zaak tegen Griekenland aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), nadat zij slachtoffer werden van een zogeheten push-back door de Griekse grenswacht. Zij worden in deze procedure bijgestaan door advocaten Flip Schüller en Lisa-Marie Komp, samen met het Global Legal Action Network (GLAN).

De twee jongens van 15 en 16 arriveerden in september 2020 op het Griekse eiland Samos. Daar liepen zij naar een vluchtelingenkamp, waar zij asiel wilden vragen. In het kamp werden zij door Griekse autoriteiten in een auto meegenomen en naar het strand gereden. Daar werden zij op een boot van de Griekse kustwacht gezet, dat vervolgens richting Turkije ging varen. Op open zee dwong de Griekse kustwacht de twee jongens op een reddingsvlot dat niet bestuurd kan worden. Vervolgens liet de kustwacht de jongens in deze gevaarlijke situatie op zee over aan hun lot. Met hun handen paddelend wisten zij het Turkse vasteland te bereiken, alwaar zij door de Turkse autoriteiten werden gevonden.

De NGO Aegan Boat Report heeft deze push-back uitvoerig gedocumenteerd en de twee jongens in contact gebracht met GLAN. GLAN heeft vervolgens samen met de advocaten namens de minderjarigen deze zaak tegen Griekenland aangebracht bij het EHRM. Daarin betogen zij dat de handelswijze van de Griekse kustwacht de twee jongens in strijd met het recht op leven in een levensbedreigende situatie heeft gebracht, hen inhumaan heeft behandeld en hen in strijd met het refoulement verbod heeft uitgezet zonder hun asielaanvraag te behandelen.

Deze zaak staat niet op zichzelf, nu de Griekse kustwacht stelselmatig push-backs uitvoert in strijd met internationaal recht.

Zie voor meer informatie over de zaak: 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.