De website van de Nuhanović Foundation is nu live. Het doel van de stichting is om oorlogsslachtoffers toegang te bieden tot rechtsmiddelen.  Door de financiering van juridische bijstand en de ontwikkeling van capaciteiten voor rechtswetenschappelijk onderzoek, streeft de stichting er naar om individuen en groepen te steunen bij wie de financiële middelen en kennis ontbreken om recht te halen. 

Klik hier voor de website van de Nuhanović Foundation.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.