Vandaag heeft het Gerechtshof in Amsterdam op grond van het Europees Sociaal Handvest (hierna: ESH) een organizer van de de vakbondsvereniging FNV vrijgesproken van lokaalvredebreuk.

De organizer was met 200 Schiphol-schoonmakers in het kader van een vakbondsactie het kantoor van een werkgever binnengegaan, en vertrokken niet direct op verzoek van het personeel maar pas na het voorlezen van een verklaring. Het Hof oordeelde dat de actie viel onder het recht op collectieve actie dat het ESH aan werknemers toekent. Omdat de actie kort had geduurd, er geen schade was aangericht, en lokaalvredebreuk sowieso geen ernstig delict is, viel de actie onder de beschermende werking van het ESH en was het verblijf in het kantoor van de werkgever niet wederrechtelijk. De organizer werd vrijgesproken. De organizer werd bijgestaan door advocaat Marq Wijngaarden.

De advocaat-generaal is in cassatie gegaan.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.