De turkse rechter Cagatay Cetin, die in januari 2010 in Nederland asiel aanvroeg vanwege de problemen die hij als rechter in Turkije had ondervonden, krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dat werd vanmiddag 19 mei 2011 bekendgemaakt. De Minister voor immigratie en asiel is van mening dat hij bij terugkeer naar Turkije een reëel risico loopt op folter of een onmenselijke of vernederende behandeling. Nog onlangs werd de rechter in Nederland door de rechter-commissaris verhoord, op verzoek van de Turkse justitie, over zijn uitlatingen die “beledigend waren voor de Turkse staat en identiteit”. Voor dat feit wordt Cetin in Turkije strafrechtelijk vervolgd.

Vanavond besteedt Uitgesproken EO aandacht aan deze zaak (20.25 uur op Ned. 2)

Bijlage

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.