De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Amsterdam heeft twee verzoeken van de Orka Coalitie, een verbod om de orka Morgan naar het Loro Parque-aquarium in Spanje te vervoeren en een gebod om aan Morgans terugkeer in de vrije natuur te werken, afgewezen. Het nog geldende uitvoerverbod is met onmiddellijke ingang opgeheven. De voorzieningenrechter oordeelde onder meer dat het stappenplan, opgesteld door de Free Morgan Expert Board (een wereldwijde coalitie van orkadeskundigen), niet aan de orde kon komen omdat niet vaststaat dat Morgan teruggeplaatst kan worden in zee – ook al is het stappenplan opgesteld om die terugkeer juist mogelijk te maken. Ook oordeelde de voorzieningenrechter dat Morgans terugkeer naar de vrije natuur vanuit Loro Parque ‘niet illusoir’ zou zijn. Loro Parque heeft voor zover bekend geen plannen om aan die terugkeer te gaan werken.

Dr. Ingrid Visser, lid en woordvoerster van de Free Morgan Expert Board, reageerde als volgt: "This is a death sentence. The orca group in Loro Parque is unstable and aggressive, and Morgan runs a real risk of being attacked by the orca’s there, or worse."

Tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter staat geen hoger beroep open. Wel zullen de besluiten van Staatssecretaris Bleker, waarin de uitvoer van Morgan is goedgekeurd, nog in een bodemprocedure door de rechtbank worden getoetst. De zitting daarover wordt volgend jaar verwacht; de behandelend advocaat in deze zaak is Marq Wijngaarden.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.