De eerste regiezitting (en de derde pro formazitting) in de Tamil Tijgers zaak vond op 19 januari 2011 plaats bij de Rechtbank Den Haag. Vijf personen staan terecht op verdenking van het lid zijn van de Liberation Tigers of Tamil Eelam (hierna: LTTE) en steun bieden aan de LTTE. Victor Koppe en Tamara Buruma staan één van de verdachten bij.

Lees hier het persbericht.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.