Op maandag 20 juni jl. vond pleidooi plaats in de Rawagede-zaak bij de rechtbank ’s-Gravenhage.

Namens acht Indonesische weduwen en één overlevende klagen Liesbeth Zegveld en Anne Scheltema Beduin de Nederlandse Staat aan wegens onrechtmatig handelen door de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië in december 1947.

Lees hier het persbericht.

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.