Den Haag, 22 april 2011 – Gisteren vond pleidooi plaats in de Srebrenica-zaken bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage. Namens de familie Mustafic en Hasan Nuhanovic klagen Liesbeth Zegveld en Anne Scheltema Beduin de Nederlandse Staat aan wegens onrechtmatig handelen door de Nederlandse Dutchbat militairen in Bosnië-Herzegovina in juli 1995. Dit onrechtmatig handelen bestaat uit het wegsturen van Rizo Mustafić en de familie van Nuhanović van de beschermde compound, in de handen van de Bosnische-Servische vijand. De familieleden van Nuhanović en Mustafić zijn vervolgens door de Bosnische-Serviërs vermoord.

Op 10 september 2008 heeft de rechtbank Den Haag de vordering afgewezen. Niet de Nederlandse Staat, maar de Verenigde Naties (VN) zijn aansprakelijk voor de schade, aldus de rechtbank. De Dutchbat militairen droegen immers blauwe helmen.

Eisers hebben hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing. De slachtoffers betogen dat de Nederlandse militairen mee hebben gewerkt aan de deportatie van de familie Nuhanovićen Mustafić door hen in handen van de vijand te sturen. Nu deze handelingen lijnrecht ingaan tegen het VN-mandaat – het beschermen van burgers – dient de Staat de verantwoordelijkheid van dit handelen te dragen.

Op 5 juli a.s. doet het Gerechtshof ’s-Gravenhage uitspraak.

Bijlage

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.