Op 27 oktober 2011 heeft de internationale zijde van het Nuon Chea verdedigingsteam een brief gestuurd naar de Cambodjaanse onderzoeksrechter You Bunleng waarin hij wordt opgeroepen om zijn ontslag in te dienen. Een en ander naar aanleiding van een uitspraak  van de Pre-Trial Chamber waarin door de internationale rechters wordt gesteld dat er tijdens het Case 003 onderzoek  ‘grote procedurele onregelmatigheden’ zijn begaan door de onderzoeksrechters. Recentelijk publiceerde Human Rights Watch een vernietigend stuk over de onderzoeksrechters.

Bijlagen

  • Brief aan onderzoeksrechter You Bunleng (Engels en Khmer)
Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.