De Nuhanović Foundation is opgericht. De stichting heeft als doel oorlogsslachtoffers toegang tot rechtsmiddelen en het recht te bieden. In het bestuur zitten Hans van de Weerd (voorzitter), Heikelien Verrijn Stuart, Peter van der Auweraert, Mieke Zagt en Carla Ferstman.

De stichting is op initiatief van Liesbeth Zegveld opgericht en is vernoemd naar de familie van haar cliënt Hasan Nuhanović, nabestaande van Srebrenica.

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.