Op 23 november 2011 heeft Nuon Chea het Rode Khmer Tribunaal toegesproken.  Vervolgens werd het zijn advocaten Son Arun en Michiel Pestman niet toegestaan om namens hun cliënt de openingsargumenten uit te spreken.

Het Nuon Chea verdedigingsteam heeft daarom vandaag verzocht dat de geschreven versies van deze argumenten aan het dossier worden toegevoegd. 

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.