In navolging van het eerdere bericht over de weigering van de Trial Chamber om de invloed van de Cambodjaanse regering binnen het Rode-Khmertribunaal te onderzoeken, beantwoordde het Nuon Chea verdedigingsteam deze week de reactie van de aanklagers op hun beroep.  

Volgens advocaten Michiel Pestman en Victor Koppe zijn de aanklagers toegetreden tot de gelederen van diegenen die bereid zijn de 'afgezwakte vorm' van gerechtigheid te accepteren die dit tribunaal, schijnbaar onvermijdelijk, biedt. De advocaten concluderen dat niet een van de 'hypertechnische' argumenten die de aanklager naar voren heeft gebracht de Trial Chamber ervan weerhoudt om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de politieke bemoeienis met de rechtsgang bij het tribunaal.

Lees hier het stuk.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.