Het Gerechtshof in Den Haag heeft vandaag bepaald dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de dood van drie Moslimmannen bij de val van de Srebrenica-enclave in 1995. De rechtbank had in 2008 geoordeeld dat het Nederlandse Staat niet aansprakelijk was nu het optreden van Dutchbat onder het VN-mandaat viel. Op 22 april 2011 hielden advocaten Liesbeth Zegveld en Anne Scheltema Beduin namens de nabestaanden het pleidooi.Volgens het Hof bezat de Nederlandse Staat 'effectieve controle' over het optreden van Dutchbat; dat optreden kan daarom aan de Staat worden toegerekend.

Zegveld procedeert al sinds 2002 namens de nabestaanden van drie Moslims die door Bosnisch-Servische troepen onder commando van Ratko Mladić werden gedood.  Het betrof Rizo Mustafić, als elektricien werkzaam voor Dutchbat, en twee familieleden van Husan Nuhanović, een tolk voor Dutchbat. De moslimmannen werden door het Nederlandse bataljon van de basis gestuurd.Zegveld stelt dat het Hof moed heeft getoond door de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen in deze zaak. Bijlagen

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.